Obec Fačkov

Počasie

Stavanie mája v našej obci

Deň Zeme

V sobotu 9. apríla sa v našej obci uskutočnil Deň Zeme. Napriek nepriaznivému počasiu sa našli dobrovoľníci, ktorí sa ochotne zapojili do čistenia našej obce a jej okolia. Veľká vďaka za pomoc pri zbieraní smetí okolo hlavnej cesty 1/64 patrí týmto dobrovoľníkom: Ing. Ján Bača, Pavol Záň ml., Tomáš Šišila, František Kuriš, Ján Vranko, Jozef Hollý. Za odvoz smetí ďakujeme p. Bielikovi a Janke Zúbkovej za občerstvenie. 

BOJE O POLOM

pdf plagatkniznica 0.4 MB

Polom 1945 - 2016, 71. Výročie oslobodenia mesta Žilina a okolitých obcí

pdf polom_plagat 0.87 MB

Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia obvodového plášťa ZŠ Fačkov

pdf Výzva na predloženie cenovej ponuky 0.29 MB

Výberové konanie na porast č. 241 v Kocery

Spoločenstvo vlastníkov pasienkových a lesných pozemkov Fačkov, pozemkové spoločenstvo,

Fačkov 56, 013 15 pošta Rajecká Lesná, IČO: 42388571, DIČ: 2024123673 

Vyhlasuje výberové konanie na ťažbu dreva a priblíženie drevnej hmoty na odvozné stanovisko v uvedenom poraste.

 Termín uzávierky súťaže:  piatok 29.04.2016. Vyhodnotenie v sobotu 30.4.2016 na výborovej schôdzi  o 19:00 vo Fačkove. Všetci predkladatelia ponúk sú týmto pozvaní na otváranie obálok. Konečný termín ukončenia prác je pevne stanovený do 30.09.2016.

lokalita Kocera.
doc Výberové konanie na porast č. 241 v Kocery - rok 2016 0.04 MB

100 jarných kilometrov 2016 - pozvánka

Opäť aj v tomto roku pripravujeme pohybovú aktivitu 100 JK na udržanie si dobrého zdravotného stavu a plnej kondície.
V tomto roku sme zostavili kompletný plán peších túr podľa ktorých sa budeme držať.
 
Každý záujemca si môže stiahnúť jednú z excelovských tabuľiek, do ktorej sa dajú vkaldať údaje o vlastných aktivitách. Viac je v popise v dolnej časti z predošlých rokov.
 
Prajeme každému účastníkovi príjemné pohybové zážitky k načerpaniu nových síl a aby ho nezlomila jarná únava.
 
Ladislav Balvan, Cyril Bartek, Alojz Trnka, Záň Pavol ml., Čerňanec Peter a ďalší
 
 
doc propozície - 100 jarných kilometrov 2016 0.11 MB
xls program peších a cyklistických túr 2016 0.04 MB
xls tabuľka 100 jarných kilometrov 2016 - elektronické údaje 0.03 MB

Výsledky volieb vo Fačkove

Výberové konanie na 2 porasty Pisková 2016

URBÁRSKE SPOLUMAJITEĽSTVO FAČKOV, pozemkové spoločenstvo, Fačkov 56

DIČ: 2020638730, IČO: 00625370 ,  urbariat.fackov@gmail.com

 

Vyhlasuje výberové konanie na ťažbu dreva a priblíženie drevnej hmoty na odvozné stanovisko v uvedených porastoch.

Konečnú cenu je potrebné stanoviť samostatne pre každý porast. Termín uzávierky súťaže:  sobota 19.3.2016. Vyhodnotenie v nedeľu 20.3.2016 na výborovej schôdzi  o 19:00 vo Fačkove. Všetci predkladatelia ponúk sú týmto pozvaní na otváranie obálok. Konečný termín ukončenia prác je pevne stanovený do 15.5.2016. Cenová ponuka nesme presiahnuť maximálne stanovenú cenu.

-Obnovná ťažba, lokalita „ Pisková“

 

VIAC V PRÍLOHE

doc Výberové konanie na 2 porasty Pisková 2016 0.04 MB

Oznámenie o obhliadke

pdf oznamenie-o-obhliadke 0.13 MB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Fačkov, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.