Obec Fačkov

Počasie

Fašiangy vo Fačkove (17.02.2015)

Valné zhromaždenie urbárskeho spolumajiteľstva 1.3.2015

doc pozvánka a program VZ dňa - 1.3.2015 0.03 MB

Oznam o odstraňovaní a okliesňovaní stromov a iných porastov v obci (SSE-D)

pdf Oznam - Stredoslovenská energetika - Distribúcia 0.13 MB
Program cezhraničnej spolupráce SR - ČR

Harmonogram zberu plastov a elektroodpadu na rok 2015

xls Harmonogram zberu plastov a elektroodpadu 0.01 MB

Poskytovanie sociálnej služby - postup a tlačivá

Postup:

Vyplnené tlačivo žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, spolu s kópiou zdravotnej dokumentácie (asi ½ roka dozadu – odborné nálezy) alebo prepúšťacej správy z NsP (1/2 r dozadu), alebo komplexného posudku (ÚPSVaR), alebo posudku vydaného VÚC, je potrebné priniesť na OcÚ, kde bude zaevidované do pošty a následne odovzdané na úradovňu SOcÚ v Rajci.

Po vystavení rozhodnutia a nadobudnutí jeho právoplatnosti je potrebné vyplniť tlačivo žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, ku ktorému musí byť pripojené vyhlásenie o majetku overené na OcÚ a potvrdenie o príjme (Sociálna poisťovňa).

Tlačivá:

doc Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 0.05 MB
doc Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby 0.03 MB
doc Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby 0.06 MB
 
 Dobrý deň vážení návštevníci, toto je oficiálne internetové sídlo Obce Fačkov.
 
Vítame Vás na našej stránke a hneď v úvode si Vás dovoľujeme upozorniť, že momentálne prebieha jej rekonštrukcia a to hlavne z dôvodu zlepšenia prehľadnosti informácii. Preto sa Vám vopred ospravedlňujeme, ak z uvedeného dôvodu nenájdete požadované informácie na mieste, kde by ste ich očakávali, prípadne ich nenájdete vôbec. Prosíme Vás, aby ste nás v prípade potreby radšej kontaktovali - telefonicky alebo elektronickou poštou.  
                                            Za porozumenie a trpezlivosť Vám ďakujeme.      OcÚ Fačkov, 13. 06. 2014.
 
 
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Fačkov, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.