Obec Fačkov

Počasie

23.10.2014 - Posedenie so seniormi

Poskytovanie sociálnej služby - postup a tlačivá

Postup:

Vyplnené tlačivo žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, spolu s kópiou zdravotnej dokumentácie (asi ½ roka dozadu – odborné nálezy) alebo prepúšťacej správy z NsP (1/2 r dozadu), alebo komplexného posudku (ÚPSVaR), alebo posudku vydaného VÚC, je potrebné priniesť na OcÚ, kde bude zaevidované do pošty a následne odovzdané na úradovňu SOcÚ v Rajci.

Po vystavení rozhodnutia a nadobudnutí jeho právoplatnosti je potrebné vyplniť tlačivo žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, ku ktorému musí byť pripojené vyhlásenie o majetku overené na OcÚ a potvrdenie o príjme (Sociálna poisťovňa).

Tlačivá:

doc Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 0.05 MB
doc Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby 0.03 MB
doc Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby 0.06 MB

Ponuka práce v Českej republike

pdf Inzerát 0.23 MB

Ponuka spolupráce pre viazaných finančných agentov

pdf Inzerát 0.05 MB

Posedenie so seniormi - 23.10.2014

pdf Pozvánka 0.22 MB

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Dovybavenie učebne

pdf Výzva 0.19 MB
doc Príloha k výzve 0.03 MB

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Nákup tlačiarne

pdf Výzva 0.3 MB
doc Príloha k výzve 0.03 MB

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Nákup interaktívnej tabule

pdf Výzva 0.19 MB
doc Príloha k výzve 0.03 MB

Folklórne podujatie - "Rok na dedine" (28.09.2014)

Kandidáti na starostu a poslancov obce

03.10. 2014
pdf Starosta 0.02 MB
pdf Poslanci obce 0.02 MB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Fačkov, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.