Obec Fačkov

Počasie

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

pdf SSE - odstávka 0.29 MB

Ponuka práce - Rajec

Ponuka práce - Rajec

Fačkovská vareška (18.07.2015)

pdf Pozvánka 0.14 MB

Rekonštrukcia a modernizácia budovy bývalého zdravotného strediska

OZS

Obecné kompostovisko

Obecné kompostovisko

Miestna akčná skupina Rajecká dolina

MAS Rajecká dolina

Rok 2015 v obci Fačkov

pdf Plán podujatí na rok 2015 0.4 MB
Program cezhraničnej spolupráce SR - ČR

Harmonogram zberu plastov a elektroodpadu na rok 2015

xls Harmonogram zberu plastov a elektroodpadu 0.01 MB

Poskytovanie sociálnej služby - postup a tlačivá

Postup:

Vyplnené tlačivo žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, spolu s kópiou zdravotnej dokumentácie (asi ½ roka dozadu – odborné nálezy) alebo prepúšťacej správy z NsP (1/2 r dozadu), alebo komplexného posudku (ÚPSVaR), alebo posudku vydaného VÚC, je potrebné priniesť na OcÚ, kde bude zaevidované do pošty a následne odovzdané na úradovňu SOcÚ v Rajci.

Po vystavení rozhodnutia a nadobudnutí jeho právoplatnosti je potrebné vyplniť tlačivo žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, ku ktorému musí byť pripojené vyhlásenie o majetku overené na OcÚ a potvrdenie o príjme (Sociálna poisťovňa).

Tlačivá:

doc Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 0.05 MB
doc Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby 0.03 MB
doc Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby 0.06 MB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Fačkov, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.