Obec Fačkov

Počasie

Výzva na predloženie cenovej ponuky

pdf vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-003 0.43 MB

Pozvánka na OZ 30. 01. 2016

doc pozvanka_progr_oz-28012015 0.03 MB

Pozemkové úpravy

pdf 10-nariadenie-ss-7 0.14 MB
pdf 11-nariadenie-g 0.46 MB

pozvánka a program VZ dňa - február 2016

URBÁRSKE SPOLUMAJITEĽSTVO FAČKOV, pozemkové spoločenstvo, Fačkov 56

DIČ: 2020638730, IČO: 00625370 ,  urbariat.fackov@gmail.com 

Výkonný výbor Urbárskeho spolumajiteľstva Fačkov, pozemkového spoločenstva  na základe zápisnice zo schôdze konanej dňa 03.01.2016 Vás týmto srdečne pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 14. februára 2016 o 13,00 hodine v kultúrnom dome vo Fačkove.

 Prezentácia: 12,15 – 13,00 hod

Program valného zhromaždenia:

 1. Zahájenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie rozdelenia dividend
 4. Výročná správa predsedu US
 5. Výročná správa o hospodárení v lese za rok 2015 a návrh LHP na rok 2016
 6. Finančná správa za rok 2015
 7. Správa DR
 8. Diskusia
 9. Návrh a schválenie uznesenia
 10. Vyplácanie dividend
 11. Ukončenie 

Ak sa nemôžete Valného zhromaždenia osobne zúčastniť, vyplňte, prosím, priložený formulár splnomocnenia a týmto poverte Vašu blízku osobu na zastupovanie na Valnom zhromaždení pri hlasovaniach. 

      predseda spoločenstva  

             Jozef PANÁK

doc pozvánka a program VZ dňa - február 2016 0.03 MB

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub dreviny

pdf stelbasky 0.21 MB

valné zhromaždenie 6.3.2016 spoločné (SVPaLP + ZVPaLP)

 POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE 

Výkonný výbor Spoločenstva  vlastníkov pasienkových a lesných pozemkov SVPaLP  a zároveň i Združenia vlastníkov pasienkových a lesných pozemkov ZVPaLP  obce Fačkov si Vás týmto dovoľuje srdečne pozvať na spoločné VALNÉ ZHROMAŽDENIE, ktoré sa uskutoční

v nedeľu 6.3.201613:00 hod.v kultúrnom dome vo Fačkove.

12:15 – 13:00 Prezentácia

Program rokovania:                                                                                                                                                                         

 1. Otvorenie
 2. Návrh a schválenie programu, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa mandátovej komisie k účasti členov na valnom zhromaždení
 4. Výročná správa predsedu spoločenstva a združenia
 5. Správa lesného odborného hospodára za rok 2015 a plán činnosti v lese pre rok 2016
 6. Finančná správa spoločenstva a združenia za rok 2015
 7. Správa dozornej rady
 8. Usmernenie ohľadom zosúladenia volebného obdobia výkonného výboru a DR združenia ZVPaLP (neprávny subjekt) voči pozemkovému  spoločenstvu SVPaLP hospodáriacemu na lesných pozemkoch (právny subjekt).
 9. Návrh na odmeňovanie členov výboru a členov dozornej rady
 10. Diskusia
 11. Ukončenie
 12. Vyplácanie finančného výnosu za nájom z poľnohospodárskych pozemkov za rok 2015
 13. Vyplácanie finančného výnosu za nájom poľovných pozemkov za rok 2016
doc pozvánka a program VZ dňa 6.3.2016 0.04 MB
doc členovia výboru a dozornej rady 0.04 MB
xls odmeňovanie členov výboru a DR za rok 2015 0.03 MB
Fašiangová zabíjačka

Fašiangová zábava vo Fačkove

Fašiangy vo Fačkove

Šachový turnaj OPEN RAPID pod záštitou starostu obce Fačkov 2015 - TOP fotogragie

 výsledky a ďalšie fotografie v rubrike ŠACH
 
  
 
  
 
  
 
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Fačkov, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.