Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
11.06.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072ZA130027
13/2018
0.00 Pôdohospodárska platobná agentúra
Hraničná 12, 815 26 Bratislava
detail
30.05.2018 Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000954-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR
11/2018
-27,381.70 Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
detail
28.05.2018 Zmluva o dielo č. 2/2018
14/2018
137,221.27 GFCH spol. s r. o.
Vojtecha Tvrdého 12, 010 01 Žilina
detail
03.05.2018 Zmluva č. 148 546 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
10/2018
-1,400.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
detail
03.05.2018 Zmluva o dielo č. 1/2018
9/2018
42,839.99 BTI, s. r. o.
Lúčna 1011/4, 01401 Bytča
detail
29.03.2018 Kúpna zmluva
8/2018
280.00 Miroslav Jánošík
Lietavská Svinná - Babkov, č. 264
detail
22.03.2018 Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby
7/2018
0.00 BROS Computing, s.r.o.
Zádubnie 169, 010 03 Žilina
detail
21.03.2018 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072ZA130027
6/2018
-75,927.49 Pôdohospodárska platobná agentúra
Hraničná 12, 815 26 Bratislava
detail
08.03.2018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
5/2018
-500.00 Rajecká dolina, Oblastná organizácia cestovného ruchu
Nám. SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice
detail
07.03.2018 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
4/2018
-335,863.69 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
detail
07.02.2018 Zmluva o spolupráci
3/2018
0.00 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
31.01.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
12/2018
0.00 NATUR-PACK, a. s.
Ružová dolina 6, 21 08 Bratislava
detail
12.01.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
2/2018
2,000.00 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Fačkov
Fačkov 191, 013 15 Rajecká Lesná
detail
09.01.2018 Dodatok č. 1/2018 k Nájomnej Zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov zo dňa 12. 09. 2016
1/2018
0.00 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Fačkov
Fačkov 191, 013 15 Rajecká Lesná
detail
21.12.2017 Zmluva o nájde hrobového miesta
65/2017
6.00 Bernardín Gamboš
Moyzesova 836/35, 015 01 Rajec
detail
05.12.2017 Zmluva o poskytnutí daru na činnosť
40/2017
-1,000.00 Združenie vlastníkov pasienkových a lesných pozemkov Fačkov
Fačkov 56, 013 15 Rajecká Lesná
detail
05.12.2017 Zmluva o poskytnutí daru na činnosť
41/2017
-150.00 Spoločenstvo vlastníkov pasienkových a lesných pozemkov Fačkov, pozemkové spoločenstvo
Fačkov 56, 013 15 Rajecká Lesná
detail
05.12.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť
42/2017
-200.00 KST - KOSODREVINA Fačkov
Fačkov
detail
05.12.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť
43/2017
200.00 KST - KOSODREVINA Fačkov
Fačkov
detail
21.11.2017 Zmluva o nájde hrobového miesta
63/2017
6.00 Marta Klopánová
Cesta k vodojemu 474/32, 010 03 Žilina
detail
21.11.2017 Zmluva o nájde hrobového miesta
64/2017
3.00 Martin Paríšek
Fačkov 144, 013 15 Rajecká Lesná
detail
20.11.2017 Zmluva o poskytnutí daru na činnosť
39/2017
-150.00 Urbárske spolumajiteľstvo, pozemkové spoločenstvo
Fačkov 56, 013 15 Rajecká Lesná
detail
17.11.2017 Kúpna zmluva o predaji náhradných dielov na hasičský automobil
37/2017
2,347.50 Městys Okříšky
Jihlavská 1, 675 21 Okříšky, Česká republika
detail
10.11.2017 Zmluva o nájde hrobového miesta
62/2017
3.00 Gabriela Danišová
A. Bernoláka 28, 010 01 Žilina
detail
06.11.2017 Zmluva o nájde hrobového miesta
61/2017
6.00 Helena Haššová
Čičmany 83
detail
24.10.2017 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy. Číslo zmluvy: 4300077998
29/2017
0.00 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
detail
24.10.2017 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy. Číslo zmluvy: 4300078002
30/2017
0.00 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
detail
24.10.2017 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy. Číslo zmluvy: 4300077999
31/2017
0.00 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
detail
24.10.2017 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy. Číslo zmluvy: 4300078001
32/2017
0.00 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
detail
24.10.2017 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy. Číslo zmluvy: 4300077997
33/2017
0.00 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
detail
24.10.2017 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy. Číslo zmluvy: 4300078003
34/2017
0.00 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
detail
06.10.2017 Darovacia zmluva
36/2017
-761.14 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
20.09.2017 Darovacia zmluva
27/2017
0.00 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
detail
07.09.2017 Zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa § 151 n až § 151p Občianskeho zákonníka
26/2017
0.00 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
detail
01.09.2017 Celoročná dodávateľská zmluva
38/2017
0.00 Furond - Furmánková Viera
Sládkovičovo 680, 015 01 Rajec
detail
31.08.2017 Zmluva o poskytnutí grantu č. MO17_30
25/2017
-2,000.00 Nadácia Pontis
Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2
detail
16.08.2017 Zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa § 151 n až § 151p Občianskeho zákonníka
24/2017
0.00 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
detail
11.08.2017 Kúpna zmluva uzatvorená na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže
28/2017
35,001.00 KP Solar, s.r.o.
Sad SNP 663/18, 010 01 Žilina
detail
10.08.2017 Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
23/2017
20.00 Spoločenstvo vlastníkov pasienkových a lesných pozemkov Fačkov, pozemkové spoločenstvo
Fačkov 56, 013 15 Rajecká Lesná
detail
10.08.2017 Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
22/2017
20.00 Miroslav Zúbek, Bernada Macková
Fačkov 238, Fačkov 140, 013 15 Rajecká Lesná
detail
02.08.2017 Darovacia zmluva
21/2017
0.00 Mobis Slovakia, s.r.o.
Mobis ulica 1, 013 02 Gbeľany
detail
02.08.2017 Darovacia zmluva
20/2017
0.00 Mobis Slovakia, s.r.o.
Mobis ulica 1, 013 02 Gbeľany
detail
27.07.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na rok 2017
19/2017
-3,948.00 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby SR
Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava
detail
24.07.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2017/HP/18
18/2017
-1,400.00 Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
detail
20.07.2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
17/2017
479.76 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
20.07.2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
16/2017
690.00 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
20.07.2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb (č. zmluvy - 202946384)
15/2017
336.00 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
20.07.2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb (č. zmluvy - 203054810)
14/2017
336.00 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
20.07.2017 Zmluva o nájde hrobového miesta
60/2017
3.00 Marta Kasajová
Fačkov 187, 013 15 Rajecká Lesná
detail
13.07.2017 Zmluva o nájde hrobového miesta
59/2017
9.00 Irena Gabajová
Fačkov 206, 013 15 Rajecká Lesná
detail
29.06.2017 Zmluva o podpore realizácie podujatia č. 02/2017
13/2017
-350.00 Rajecká dolina, Oblastná organizácia cestovného ruchu
Námestie SNP 1/29, 01313 Rajecké Teplice
detail
19.06.2017 Zmluva o poskytnutí daru
12/2017
-150.00 Urbárske spolumajiteľstvo, pozemkové spoločenstvo
Fačkov 56, 013 15 Rajecká Lesná
detail
13.06.2017 Rámcová dohoda č. 1807/2017 o zbere a preprave komunálneho odpadu
11/2017
20,864.16 T+T, a.s.
Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
detail
09.06.2017 Zmluva o nájde hrobového miesta
57/2017
12.00 JUDr. Bernardína Klincová
Kysucka 570/2, 010 01 Žilina
detail
02.06.2017 Zmluva o nájde hrobového miesta
54/2017
3.00 Emília Holková
Na Jízdárne 2621/29, Ostrava 1
detail
30.05.2017 Zmluva č. 147077
10/2017
-1,400.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
detail
18.05.2017 Zmluva o nájde hrobového miesta
53/2017
6.00 Helena Capková
Konská 168, 013 13 Konská
detail
25.04.2017 Dodatok č.1 k Dohode číslo 62/§ 52a/2016 zo dňa 25.11.2016
9/2017
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
21.04.2017 Zmluva o nájde hrobového miesta
52/2017
9.00 Mária Harantová
Fačkov 309, 013 15 Rajecká Lesná
detail
20.04.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie č.80/HP/OK-2017
8/2017
-800.00 Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
detail
19.04.2017 Zmluva o nájme pozemku
7/2017
340.00 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
03.04.2017 Zmluva o nájde hrobového miesta
51/2017
3.00 Viera Kováčová
Ul. A. Žarnova 821/18, 971 01 Prievidza
detail
29.03.2017 Zmluva o spolupráci
6/2017
0.00 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
27.03.2017 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
5/2017
43.20 Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
detail
23.03.2017 Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke č.: SITB-OO2-2015/000041-860 zo dňa 08.07.2015
4/2017
1,541.16 Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
detail
20.03.2017 Dodatok č. 1 /2017 k Zmluve o zabezpečení zimnej údržby zo dňa 10. 12. 2012
3/2017
28.80 LICAR Transport Spedition s. r. o.
Fačkov 121, 013 15 Rajecká Lesná
detail
15.03.2017 Zmluva o nájde hrobového miesta
50/2017
3.00 Irena Hollá
Fačkov 226, 013 15 Rajecká Lesná
detail
03.03.2017 Zmluva o nájde hrobového miesta
49/2017
3.00 Paulína Galiová
Fačkov 183, 013 15 Rajecká Lesná
detail
17.02.2017 Zmluva o nájde hrobového miesta
48/2017
3.00 Pavol Baránek
Fačkov 332, 013 15 Rajecká Lesná
detail
14.02.2017 Zmluva o nájde hrobového miesta
47/2017
3.00 Rastislav Gabaj
Fačkov 112, 013 15 Rajecká Lesná
detail
06.02.2017 Zmluva o nájde hrobového miesta
46/2017
6.00 Ing. Viera Bačová
Limbová 3059/24, 010 07 Žilina
detail
02.02.2017 Zmluva v zmysle Autorského práva č. 185/2015
2/2017
46.00 Slovgram
Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava
detail
18.01.2017 Zmluva o nájde hrobového miesta
45/2017
6.00 Veronika Mikulová
Fačkov 279, 013 15 Rajecká Lesná
detail
12.01.2017 Zmluva o nájde hrobového miesta
44/2017
3.00 Irena Vríčanová
Fačkov 194, 013 15 Rajecká Lesná
detail
10.01.2017 Rámcová zmluva na dodávku "mäsa, údenín a mäsových výrobkov"
1/2017
0.00 Mäso - údeniny, Marcel Svrček
Komenského 2308, 024 01 Kysucké Nové Mesto
detail
01.12.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť uzatvorená medzi
50/2016
-600.00 Urbárske spolumajiteľstvo Fačkov, pozem. spol.
Fačkov 56, 01315 Rajecká Lesná
detail
01.12.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť uzatvorená medzi
49/2016
-1,000.00 Združenie vlastníkov pasienkových a lesných porastov pozemkov
Fačkov 56, 01315 Rajecká Lesná
detail
01.12.2016 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti
51/2016
6.50 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
detail
30.11.2016 Zmluva o vývoze komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vo VOK
48/2016
34.46 URÍK s.r.o.
Zátočná 467/16, 013 13 Rajecké Teplice
detail
30.11.2016 Darovacia zmluva
53/2016
-150.00 Ladislav Balvan
Fačkov 80, 013 15 Rajecká Lesná
detail
30.11.2016 Darovacia zmluva
54/2016
-920.00 Autodoprava - Janiga Vladimír
Fačkov 246, 013 15 Rajecká Lesná
detail
28.11.2016 Dohoda číslo 62/§ 52a/2016 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
47/2016
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
26.10.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť uzatvorená medzi
46/2016
-150.00 Urbárske spolumajiteľstvo Fačkov, pozem. spol.
Fačkov 56, 01315 Rajecká Lesná
detail
19.10.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
45/2016
1.00 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Kýčerského 5, 811 05 Bratislava
detail
06.10.2016 Darovacia zmluva
44/2016
-459.95 Nadácia spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
29.09.2016 Zmluva o dielo č. Z201618267_Z-Dodatok č. 1
43/2016
0.00 STAVBAU, s.r.o.
K Cintorínu 651, 010 04 Žilina - Bánová
detail
19.09.2016 Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
42/2016
1.00 Rímskokatolícka cirkev - farnosť Fačkov
Fačkov 191, 013 15 Rajecká Lesná
detail
09.08.2016 Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru
41/2016
811.93 Ing. Adriana Orfánusová
Hôrecká cesta 11, 010 04 Žilina
detail
26.07.2016 Zmluva o dielo č. Z201618267_Z
40/2016
139,188.00 STAVBAU, s.r.o.
K Cintorínu 651, 010 04 Žilina - Bánová
detail
18.07.2016 Zmluva o Dielo č. 4/2015
39/2016
1,374.00 DAQE Slovakia s.r.o.
Univerzitná 8498/25, 010 08 Žilina
detail
05.07.2016 Dohoda o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu Lesov SR
38/2016
1.13 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
detail
04.07.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie
37/2016
-200.00 KST - KOSODREVINA, Fačkov
Fačkov
detail
23.06.2016 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
35/2016
0.00 NATUR-PACK, a.s.
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
detail
22.06.2016 Zmluva o poskytnutí partnerstva
52/2016
-500.00 Vlastimil Bielik
Fačkov 72, 013 15 Rajecká Lesná
detail
07.06.2016 Zmluva o združenej dodávke elektriny
34/2016
0.00 Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
detail
02.06.2016 Kúpno-predajná zmluva v zmysle §588 Občianskeho zákonníka
33/2016
200.00 Anna Chabadová
Šenkárovská 52, Žilina - Trnové
detail
02.06.2016 Darovacia zmluva
32/2016
-648.60 Slovenská republika - Centrum vedecko - technických informácií Slovenskej republiky
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
detail
01.06.2016 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti
31/2016
6.50 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
detail
31.05.2016 Dodatok č. 1 k dohode č. 11/§ 52/2015 zo dňa 22. 12. 2015
30/2016
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
30.05.2016 Dohoda číslo 36/§ 52a/2016/NP PZ VAOTP
29/2016
975.48 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
« späť 1 2 3 ďalej »