Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
30.11.2021 Zmluva o dielo
55/2021
184,828.82 MM TRADE SK, s.r.o.
Angyalová 423/13, 967 01 Kremnica
detail
29.10.2021 Poistenie vozidiel - PZP
54/2021
160.69 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
detail
28.10.2021 DOHODA č. 21/25/010/29
50/2021
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
J. M. Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
28.10.2021 DOHODA č. 21/25/012/24
51/2021
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
J. M. Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
28.10.2021 Zmluva o prevode výpočtovej techniky ZLP-VT-2021-0133
52/2021
100.00 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava
detail
28.10.2021 Zmluva o zriadení vecného bremena
53,/2021
0.00 Záň
Fačkov
detail
19.10.2021 Sponzorská zmluva
49/2021
1,000.00 Urbárske spolumajiteľstvo, pozemkové spoločenstvo
Fačkov 56, 13 15
detail
15.10.2021 Dodatok č. 1 Zmluva o dielo č. 1/2020
48/2021
0.00 BTI, s.r.o.
Bánovská cesta 2835/6, 010 01 Žilina
detail
14.10.2021 Sponzorská zmluva
46/2021
150.00 Urbárske spolumajiteľstvo, pozemkové spoločenstvo
Fačkov 56, 13 15
detail
14.10.2021 Sponzorská zmluva
47/2021
150.00 Urbárske spolumajiteľstvo, pozemkové spoločenstvo
Fačkov 56, 13 15
detail
29.09.2021 Darovacia zmluva č. 22111/2021
45/2021
600.00 Nadácia Pontis, Nadačný fond Tesco
Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2
detail
09.09.2021 Rámcová kúpna zmluva na školský mliečny program č. 59551/2021
44/2021
0.00 Tatranská mliekareň, a.s.
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok
detail
09.09.2021 Rámcová zmluva Na dodávku "mäsa, údenín a mäsových výrobkov"
43/2021
0.00 BRIPET, s.r.o.
018 22 Pružina 119
detail
02.09.2021 Zmluva o dielo
42/2021
21,164.62 Oto Nedelka S.P.
Pstruša 301, 962 12 Viglaš
detail
31.08.2021 Dodatok č. 1 zo dňa 31.08.2021 k Poistnej zmluve č. 2408107964
41/2021
497.76 Generali Poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
detail
24.08.2021 Zmluva o bežnom účte
40/2021
0.00 VÚB, a.s.
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
detail
23.08.2021 Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar
39/2021
0.00 AITEC, s.r.o.
Slovinská 12, 821 04 Bratislava
detail
12.08.2021 Kúpno-predajná zmluva
38/2021
260.00 Masárová
Hrádok
detail
09.08.2021 Dodatok č. 2 k Licenčenej zmluve č. U1829/2013
37/2021
0.00 MADE s.r.o.
Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
detail
30.07.2021 Dohoda o zmene obsahu Mandátnej zmluvy č. 2 uzatvorenej dňa 30.05.2009
36/2021
150.00 GAJOS, s.r.o.
M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš
detail
30.06.2021 Zriadenie záložného práva
35/2021
0.00 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15
detail
29.06.2021 Poistná zmluva číslo 2408107964 zo dňa 29.06.2021
34/2021
357.31 Generali Poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
detail
14.05.2021 Zmluva č. 321 0434
33/2021
3,000.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
detail
06.05.2021 Kúpna zmluva
32/2021
5,712.00 MEVA-SK s.r.o. Rožňava
Krátka 574, 049 51 Brzotín časť Bak
detail
30.04.2021 Nájomná zmluva 1/2021/B240/1
31/2021
0.00 Ivana Jakubská
-
detail
30.04.2021 Nájomná zmluva 2/2021/B240/2
30/2021
0.00 Lívia Hollá
-
detail
30.04.2021 Nájomná zmluva 3/2021/B240/3
29/2021
0.00 Mária Galiová
-
detail
30.04.2021 Nájomná zmluva 4/2021/B240/4
28/2021
0.00 Marta Varhaníková
-
detail
30.04.2021 Nájomná zmluva 5/2021/B240/5
27/2021
0.00 Patrik Čerňanec
-
detail
30.04.2021 Nájomná zmluva 6/2021/B240/6
26/2021
0.00 Daniel Vranko
-
detail
30.04.2021 Nájomná zmluva 7/2021/B262/1
25/2021
0.00 Emília Hollá
-
detail
30.04.2021 Nájomná zmluva 8/2021/B262/2
24/2021
0.00 Katarína Zúbková
-
detail
30.04.2021 Nájomná zmluva 9/2021/B262/3
23/2021
0.00 Alena Čerňancová
-
detail
30.04.2021 Nájomná zmluva 10/2021/B262/4
22/2021
0.00 Peter Babčan
-
detail
30.04.2021 Nájomná zmluva 11/2021/B262/5
21/2021
0.00 Marta Géczyová
-
detail
30.04.2021 Nájomná zmluva 12/2021/B262/6
20/2021
0.00 Emília Gazdíková
-
detail
30.04.2021 Nájomná zmluva 13/2021/B262/7
19/2021
0.00 Tatiana Ondrušová
-
detail
30.04.2021 Nájomná zmluva 14/2021/B262/8
18/2021
0.00 Nikola Ďurišová
-
detail
30.04.2021 Nájomná zmluva 15/2021/B262/9
17/2021
0.00 Věra Duda
-
detail
30.04.2021 Nájomná zmluva 16/2021/B262/10
16/2021
0.00 Jozef Biely,
-
detail
13.04.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 057956
15/2021
25.00 Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 8 Bratislava
detail
19.03.2021 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
14/2021
0.00 CMT Group, s.r.o.
Panenská 13
detail
17.03.2021 Zmluva o spolupráci
13/2021
0.00 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
16.03.2021 Darovacia zmluva
12/2021
824.01 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
15.03.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
11/2021
0.00 Slovenská republika - Štatistický úrad SR
Lamačská cesta 3/A, 840 05 Bratislava
detail
12.03.2021 Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č.p. SITB-OO2-2020/001453-001
10/2021
1,541.16 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
detail
24.02.2021 Dodatok č. 4 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi
9/2021
0.00 NATUR-PACK, a.s.
Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
detail
18.02.2021 Kúpno-predajná zmluva
8/2021
470.00 Mário Močko
Tepličky
detail
17.02.2021 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb
6/2021
0.00 ADOS LÚČ s.r.o.
Pri Rajčianke 139, 013 19 Zbyňov
detail
17.02.2021 Zmluva o poskytovaní služieb
7/2021
990.00 PROROZVOJ, s.r.o.
Dostojevského rad 2550/19, 811 09 Bratislava
detail
10.02.2021 Záložná zmluva č. 500/160/2020
4/2021
560,160.00 Štátny fond rozvoja bývania
Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37
detail
10.02.2021 Záložná zmluva č. 500/161/2020
5/2021
44,400.00 Štátny fond rozvoja bývania
Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37
detail
04.02.2021 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb
3/2021
0.00 ADOS LÚČ s.r.o.
Pri Rajčianke 139, 013 19 Zbyňov
detail
21.01.2021 Zmluva o poskytovaní služieb
1/2021
66.00 ENVIROLIVE, s.r.o.
Kragujevská 12
detail
21.01.2021 Zmluva o poskytovaní služieb
2/2021
0.00 ADOS LÚČ, s.r.o
Pri Rajčianke 139, 013 19 Zbyňov
detail
19.12.2020 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 1/2020 zo dňa 02.10.2020
43/2020
984,882.96 KP Solar, s.r.o.
Sad SNP 663/18, 010 01 Žilina
detail
17.12.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie
44/2020
100.00 ZO SZV Vojtecha Križana Rajec
Fačkov 80
detail
17.12.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie
45/2020
185.00 KST - KOSODREVINA Fačkov
Fačkov
detail
14.12.2020 Zmluva o vývoze komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vo VOK
42/2020
0.00 URÍK, s.r.o.
Zátočná 467/16, 013 13 Rajecké Teplice
detail
11.12.2020 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071AKA3 zo dňa 03.12.2020
41/2020
14,250.00 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
detail
01.12.2020 Zmluva o výpožičke
40/2020
0.00 Slovenská republika - Štatistický úrad SR
Miletičova 3, 824 67 Bratislava
detail
16.11.2020 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
39/2020
30.00 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
16.11.2020 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
38/2020
14.00 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
16.11.2020 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
37/2020
14.00 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
10.11.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta
HM16/2020
24.00 Anna Balvanová
Fačkov
detail
06.11.2020 Dohoda č. 20/25/010/28
36/2020
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
J. M. Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
06.11.2020 Kúpna zmluva
35/2020
9.90 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
06.11.2020 Kúpna zmluva
34/2020
9.90 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
06.10.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - Zmena lehoty plnenia
33/2020
0.00 Veríme v Zábavu, s.r.o.
Pod Brezinou 86
detail
05.10.2020 Kúpna zmluva č. 1/2020
30/2020
984,882.96 KP Solar, s.r.o.
Sad SNP 663/18, 010 01 Žilina
detail
05.10.2020 Zmluva o dielo č. 3
31/2020
9,785.41 ASFA - KDK, s.r.o.
Murgašova 881/9
detail
05.10.2020 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
32/2020
13,152.00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5
detail
25.09.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta
HM15/2020
12.00 Alojzia Slyšková
Rajec
detail
18.09.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta
HM14/2020
24.00 Ľubomír Michalec
Topoľčany
detail
10.09.2020 Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 49/01/2019
29/2020
30,152.50 ERPOS, s.r.o.
Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina
detail
07.09.2020 Rámcová zmluva Na dodávku "mäsa, údením a mäsových výrobkov
28/2020
0.00 BRIPET, s.r.o.
018 22 Pružina 119
detail
07.09.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta
HM12/2020
18.00 Helena Capková
Konská
detail
07.09.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta
HM13/2020
18.00 Emília Holková
Ostrava
detail
28.08.2020 Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
27/2020
0.00 LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96, 059 51 Poprad
detail
25.08.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta
HM11/2020
6.00 Mária Vríčanová
Ďurčiná
detail
13.08.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta
HM10/2020
24.00 Jarmila Barteková
Fačkov
detail
05.08.2020 Zmluva č. 0061-PRB/2020 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
25/2020
301,620.00 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15
detail
05.08.2020 Zmluva č. 0062-PRB/2020 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
26/2020
40,210.00 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15
detail
04.08.2020 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.:202006583
24/2020
0.00 Disig, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
detail
29.07.2020 Zmluva o dielo
23/2020
8,578.80 Veríme v Zábavu, s.r.o.
Pod Brezinou 86
detail
22.07.2020 Zmluva o dodávke elektriny
22/2020
0.00 MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
detail
16.07.2020 Zmluva o úvere č. 500/160/2020
20/2020
560,160.00 Štátny fond rozvoja bývania
Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37
detail
16.07.2020 Zmluva o úvere č. 500/161/2020
21/2020
44,400.00 Štátny fond rozvoja bývania
Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37
detail
15.07.2020 Kúpno-predajná zmluva
19/2020
170.00 RMs services, s.r.o.
Nesluša
detail
16.06.2020 Dodatok k mandátnej zmluve zo dňa 22.12.2015
16/2020
0.00 DAQE Slovakia, s.r.o.
Univerzitná 8498/25, Žilina
detail
16.06.2020 Rámcová dohoda č. 3011/2020 o zbere a preprave komunálneho odpadu
17/2020
0.00 T+T, a.s.
Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
detail
16.06.2020 Protokol č. 00918/2020-OV-0250085/20-00
18/2020
9.72 Slovenský pozemkový fond
Búdkova č. 36, 817 15 Bratislava
detail
05.06.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta
HM9/2020
6.00 Anna Rajčanová
Fačkov
detail
25.05.2020 Dodatok k zmluve o dielo
15/2020
0.00 Premier Consulting EU, s.r.o.
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
detail
25.05.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta
HM8/2020
6.00 Jozefína Zúbková
Fačkov
detail
15.05.2020 Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 49/01/2019
14/2020
0.00 ERPOS, s.r.o.
Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina
detail
05.05.2020 Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003344
13/2020
8,416.60 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova ulica č.2, 812 72 Bratislava
detail
27.04.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve č. 3/2020 zo dňa 27.02.2020
11/2020
984,882.96 KP Solar, s.r.o.
Sad SNP 663/18, 010 01 Žilina
detail
27.04.2020 Darovací smlouva
12/2020
3,000.00 Kofola ČeskoSlovensko a.s.
Ostrava, Nad Porubkou 2278/31a, 708 00
detail
17.04.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta
HM7/2020
24.00 Ľubomíra Tužinčinová
Prievidza
detail
« späť 1 2 3 4 5 ďalej »