Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
31.10.2018 Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy
35/2018
1,061.40 DOXXbet, s.r.o.
Kálov 356, 010 01 Žilina
detail
23.10.2018 Zmluva o spolupráci pri ochrane osobných údajov a o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
34/2018
0.00 Mesto Rajec
Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
detail
23.10.2018 Zmluva o spolupráci pri ochrane osobných údajov a o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
33/2018
0.00 Mesto Rajec
Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
detail
23.10.2018 Zmluva o spolupráci pri ochrane osobných údajov a o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
32/2018
0.00 Mesto Rajec
Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
detail
22.10.2018 Zmluva o dielo č. 2018/05
31/2018
6,720.72 SINO s.r.o.
Pestovateľaká 2, 821 04 Bratislava
detail
16.10.2018 Kúpna zmluva
30/2018
150.00 Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
detail
11.10.2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov
29/2018
700.00 Tomáš Ligas - Hostinec URBÁR
Fačkov 121, 01315 Rajecká Lesná
detail
08.10.2018 Zmluva o dielo č. 5/2018
28/2018
30,840.20 CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
detail
05.10.2018 Darovacia zmluva
27/2018
-829.23 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
24.09.2018 Zmluva o termínovanom úvere č. 1017/2018/UZ
26/2018
150,000.00 VÚB, a. s.
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
detail
24.09.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní audítorských služieb
25/2018
0.00 Ing. Mária Kasmanová, licencia UDV A č. 1114
Hlavná 6/3, 01314 Kamenná Poruba
detail
24.09.2018 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
24/2018
850.00 Ing. Mária Kasmanová, licencia UDV A č. 1114
Hlavná 6/3, 01314 Kamenná Poruba
detail
18.09.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov
23/2018
0.00 MADE spol. s r. o.
Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
detail
04.09.2018 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2406186025
22/2018
15.01 Generali Poisťovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
detail
17.08.2018 Zmluva o službách č. 310718/3
21/2018
750.00 OPEN DOOR s. r. o.
Pázmáňa 212/27, 927 01 Šaľa
detail
15.08.2018 Zmluva o poskytnutí grantu č. MO18_42
20/2018
-2,000.00 Nadačný fond Mobis v Nadácii Pontis
Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2
detail
06.08.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2018/HP/1
19/2018
-1,800.00 Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
detail
11.07.2018 Mandátna zmluva č. 4/2018
18/2018
999.00 Ing. Adriana Orfánusová
Hôrecká cesta 11, 010 04 Žilina
detail
25.06.2018 Zmluva o dielo č. 4/2018
17/2018
1,894.57 Miroslav Nemček
Fačkov 273, 013 15 Rajecká Lesná
detail
19.06.2018 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-309/2018
16/2018
0.00 SR zastúpená MVSR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
detail
11.06.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072ZA130027
15/2018
0.00 Pôdohospodárska platobná agentúra
Hraničná 12, 815 26 Bratislava
detail
07.06.2018 Zmluva o dielo č. 3/2018
14/2018
28,822.84 Ivan Hollý
Fačkov 45, 013 15 Rajecká Lesná
detail
30.05.2018 Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000954-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR
13/2018
-27,381.70 Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
detail
28.05.2018 Zmluva o dielo č. 2/2018
12/2018
137,221.27 GFCH spol. s r. o.
Vojtecha Tvrdého 12, 010 01 Žilina
detail
03.05.2018 Zmluva č. 148 546 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
11/2018
-1,400.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
detail
03.05.2018 Zmluva o dielo č. 1/2018
10/2018
42,839.99 BTI, s. r. o.
Lúčna 1011/4, 01401 Bytča
detail
29.03.2018 Kúpna zmluva
9/2018
280.00 Miroslav Jánošík
Lietavská Svinná - Babkov, č. 264
detail
22.03.2018 Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby
8/2018
0.00 BROS Computing, s.r.o.
Zádubnie 169, 010 03 Žilina
detail
21.03.2018 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072ZA130027
7/2018
-75,927.49 Pôdohospodárska platobná agentúra
Hraničná 12, 815 26 Bratislava
detail
08.03.2018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
6/2018
-500.00 Rajecká dolina, Oblastná organizácia cestovného ruchu
Nám. SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice
detail
07.03.2018 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
5/2018
-335,863.69 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
detail
07.02.2018 Zmluva o spolupráci
4/2018
0.00 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
31.01.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
3/2018
0.00 NATUR-PACK, a. s.
Ružová dolina 6, 21 08 Bratislava
detail
12.01.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
2/2018
2,000.00 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Fačkov
Fačkov 191, 013 15 Rajecká Lesná
detail
09.01.2018 Dodatok č. 1/2018 k Nájomnej Zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov zo dňa 12. 09. 2016
1/2018
0.00 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Fačkov
Fačkov 191, 013 15 Rajecká Lesná
detail
21.12.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta
61/2017
6.00 Bernardín Gamboš
Moyzesova 836/35, 015 01 Rajec
detail
05.12.2017 Zmluva o poskytnutí daru na činnosť
60/2017
-1,000.00 Združenie vlastníkov pasienkových a lesných pozemkov Fačkov
Fačkov 56, 013 15 Rajecká Lesná
detail
05.12.2017 Zmluva o poskytnutí daru na činnosť
59/2017
-150.00 Spoločenstvo vlastníkov pasienkových a lesných pozemkov Fačkov, pozemkové spoločenstvo
Fačkov 56, 013 15 Rajecká Lesná
detail
05.12.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť
58/2017
-200.00 KST - KOSODREVINA Fačkov
Fačkov
detail
21.11.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta
57/2017
6.00 Marta Klopánová
Cesta k vodojemu 474/32, 010 03 Žilina
detail
21.11.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta
56/2017
3.00 Martin Paríšek
Fačkov 144, 013 15 Rajecká Lesná
detail
20.11.2017 Zmluva o poskytnutí daru na činnosť
55/2017
-150.00 Urbárske spolumajiteľstvo, pozemkové spoločenstvo
Fačkov 56, 013 15 Rajecká Lesná
detail
17.11.2017 Kúpna zmluva o predaji náhradných dielov na hasičský automobil
54/2017
2,347.50 Městys Okříšky
Jihlavská 1, 675 21 Okříšky, Česká republika
detail
10.11.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta
53/2017
3.00 Gabriela Danišová
A. Bernoláka 28, 010 01 Žilina
detail
06.11.2017 Zmluva o nájme nehnuteľností
52/2017
200.00 KP Solar, s. r. o.
Sad SNP 663/18, 010 01 Žilina
detail
06.11.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta
51/2017
6.00 Helena Haššová
Čičmany 83
detail
24.10.2017 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy. Číslo zmluvy: 4300077998
50/2017
0.00 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
detail
24.10.2017 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy. Číslo zmluvy: 4300078002
49/2017
0.00 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
detail
24.10.2017 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy. Číslo zmluvy: 4300077999
48/2017
0.00 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
detail
24.10.2017 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy. Číslo zmluvy: 4300078001
47/2017
0.00 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
detail
24.10.2017 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy. Číslo zmluvy: 4300077997
46/2017
0.00 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
detail
24.10.2017 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy. Číslo zmluvy: 4300078003
45/2017
0.00 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
detail
06.10.2017 Darovacia zmluva
44/2017
-761.14 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
20.09.2017 Darovacia zmluva
43/2017
0.00 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
detail
07.09.2017 Zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa § 151 n až § 151p Občianskeho zákonníka
42/2017
0.00 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
detail
01.09.2017 Celoročná dodávateľská zmluva
41/2017
0.00 Furond - Furmánková Viera
Sládkovičovo 680, 015 01 Rajec
detail
31.08.2017 Zmluva o poskytnutí grantu č. MO17_30
40/2017
-2,000.00 Nadácia Pontis
Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2
detail
16.08.2017 Zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa § 151 n až § 151p Občianskeho zákonníka
39/2017
0.00 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
detail
11.08.2017 Kúpna zmluva uzatvorená na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže
38/2017
35,001.00 KP Solar, s.r.o.
Sad SNP 663/18, 010 01 Žilina
detail
10.08.2017 Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
37/2017
20.00 Spoločenstvo vlastníkov pasienkových a lesných pozemkov Fačkov, pozemkové spoločenstvo
Fačkov 56, 013 15 Rajecká Lesná
detail
10.08.2017 Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
36/2017
20.00 Miroslav Zúbek, Bernada Macková
Fačkov 238, Fačkov 140, 013 15 Rajecká Lesná
detail
02.08.2017 Darovacia zmluva
35/2017
0.00 Mobis Slovakia, s.r.o.
Mobis ulica 1, 013 02 Gbeľany
detail
02.08.2017 Darovacia zmluva
34/2017
0.00 Mobis Slovakia, s.r.o.
Mobis ulica 1, 013 02 Gbeľany
detail
27.07.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na rok 2017
33/2017
-3,948.00 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby SR
Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava
detail
24.07.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2017/HP/18
32/2017
-1,400.00 Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
detail
20.07.2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
31/2017
479.76 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
20.07.2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
30/2017
690.00 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
20.07.2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb (č. zmluvy - 202946384)
29/2017
336.00 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
20.07.2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb (č. zmluvy - 203054810)
28/2017
336.00 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
20.07.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta
27/2017
3.00 Marta Kasajová
Fačkov 187, 013 15 Rajecká Lesná
detail
13.07.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta
26/2017
9.00 Irena Gabajová
Fačkov 206, 013 15 Rajecká Lesná
detail
29.06.2017 Zmluva o podpore realizácie podujatia č. 02/2017
25/2017
-350.00 Rajecká dolina, Oblastná organizácia cestovného ruchu
Námestie SNP 1/29, 01313 Rajecké Teplice
detail
19.06.2017 Zmluva o poskytnutí daru
24/2017
-150.00 Urbárske spolumajiteľstvo, pozemkové spoločenstvo
Fačkov 56, 013 15 Rajecká Lesná
detail
13.06.2017 Rámcová dohoda č. 1807/2017 o zbere a preprave komunálneho odpadu
23/2017
20,864.16 T+T, a.s.
Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
detail
09.06.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta
22/2017
12.00 JUDr. Bernardína Klincová
Kysucka 570/2, 010 01 Žilina
detail
02.06.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta
21/2017
3.00 Emília Holková
Na Jízdárne 2621/29, Ostrava 1
detail
30.05.2017 Zmluva č. 147077
20/2017
-1,400.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
detail
18.05.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta
19/2017
6.00 Helena Capková
Konská 168, 013 13 Konská
detail
25.04.2017 Dodatok č.1 k Dohode číslo 62/§ 52a/2016 zo dňa 25.11.2016
18/2017
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
21.04.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta
17/2017
9.00 Mária Harantová
Fačkov 309, 013 15 Rajecká Lesná
detail
20.04.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie č.80/HP/OK-2017
16/2017
-800.00 Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
detail
19.04.2017 Zmluva o nájme pozemku
15/2017
340.00 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
03.04.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta
14/2017
3.00 Viera Kováčová
Ul. A. Žarnova 821/18, 971 01 Prievidza
detail
29.03.2017 Zmluva o spolupráci
13/2017
0.00 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
27.03.2017 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
12/2017
43.20 Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
detail
23.03.2017 Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke č.: SITB-OO2-2015/000041-860 zo dňa 08.07.2015
11/2017
1,541.16 Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
detail
20.03.2017 Dodatok č. 1 /2017 k Zmluve o zabezpečení zimnej údržby zo dňa 10. 12. 2012
10/2017
28.80 LICAR Transport Spedition s. r. o.
Fačkov 121, 013 15 Rajecká Lesná
detail
15.03.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta
9/2017
3.00 Irena Hollá
Fačkov 226, 013 15 Rajecká Lesná
detail
03.03.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta
8/2017
3.00 Paulína Galiová
Fačkov 183, 013 15 Rajecká Lesná
detail
17.02.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta
7/2017
3.00 Pavol Baránek
Fačkov 332, 013 15 Rajecká Lesná
detail
14.02.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta
6/2017
3.00 Rastislav Gabaj
Fačkov 112, 013 15 Rajecká Lesná
detail
06.02.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta
5/2017
6.00 Ing. Viera Bačová
Limbová 3059/24, 010 07 Žilina
detail
02.02.2017 Zmluva v zmysle Autorského práva č. 185/2015
4/2017
46.00 Slovgram
Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava
detail
18.01.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta
3/2017
6.00 Veronika Mikulová
Fačkov 279, 013 15 Rajecká Lesná
detail
12.01.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta
2/2017
3.00 Irena Vríčanová
Fačkov 194, 013 15 Rajecká Lesná
detail
10.01.2017 Rámcová zmluva na dodávku "mäsa, údenín a mäsových výrobkov"
1/2017
0.00 Mäso - údeniny, Marcel Svrček
Komenského 2308, 024 01 Kysucké Nové Mesto
detail
01.12.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť uzatvorená medzi
50/2016
-600.00 Urbárske spolumajiteľstvo Fačkov, pozem. spol.
Fačkov 56, 01315 Rajecká Lesná
detail
01.12.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť uzatvorená medzi
49/2016
-1,000.00 Združenie vlastníkov pasienkových a lesných porastov pozemkov
Fačkov 56, 01315 Rajecká Lesná
detail
01.12.2016 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti
51/2016
6.50 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
detail
30.11.2016 Zmluva o vývoze komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vo VOK
48/2016
34.46 URÍK s.r.o.
Zátočná 467/16, 013 13 Rajecké Teplice
detail
« späť 1 2 3 ďalej »